Rodzice podarowali Ci mieszkanie, działkę lub określone środki finansowe. Prawdopodobnie po upływie pewnego czasu od przyjęcia darowizny zacząłeś zastanawiać się, czy przyjęcie darowizny nie zobowiązuje Cię do opłaty podatku z tego tytułu. I jak właściwie rozliczyć PIT, skoro w tym roku Twój dochód to nie tylko comiesięczna pensja? 

Darowizna od rodziców – czy muszę zapłacić podatek?
Jeżeli darczyńcami, którzy przekazali Ci darowiznę byli dziadkowie, rodzeństwo, małżonek lub rodzice, jesteś zwolniony od opłaty podatku od spadku i darowizn. Znajdują się oni w pierwszej grupie podatkowej, dzięki czemu nie obowiązują Cię dodatkowe obowiązki – darczyńcami są najbliżsi członkowie Twojej rodziny. Jeżeli wartość przekazanej darowizny nie przekracza 9637 zł, nie musisz nawet informować Urzędu Skarbowego o fakcie otrzymania nieruchomości czy środków pieniężnych. Jeżeli natomiast wartość otrzymanej darowizny jest wyższa, nie powinieneś unikać powstałych w wyniku tego obowiązku. Urząd Skarbowy wymaga, abyś w przeciągu sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego zgłosił ten fakt, przy użyciu specjalnego druku podatkowego SD-Z2. Dzięki temu nadal będziesz zwolniony z opłaty podatku. Musisz pamiętać, że jeżeli kilkukrotnie otrzymałeś darowiznę od tej samej osoby, podstawę opodatkowania będzie stanowiła powstała w ten sposób suma. Urząd Skarbowy uwzględni w niej wszelkie darowizny otrzymane od jednego darczyńcy na przestrzeni pięciu lat.

Co jednak stanie się, jeżeli przez niewiedzę nie dopełnisz swojego obowiązku? Taka sytuacja niezwykle często dotyka studentów, którzy na początku swojego dorosłego życia otrzymują od rodziców mieszkanie w ramach prezentu. Urząd Skarbowy może nie tylko żądać opłaty podatku od otrzymanej darowizny, ale również w skrajnych przypadkach może zdecydować się na nałożenie kary pieniężnej.

Nawet jeżeli wartość otrzymanej darowizny przekroczyła kwotę wolną od podatku, kwestie związane z rozliczeniem podatkowym pozostają niezmienne. Otrzymanej darowizny nie musisz uwzględniać podczas rozliczenia podatkowego: nie jest ona wliczana do Twoich rocznych przychodów. Jeżeli więc będziesz świadom tego, że w przeciągu 6 miesięcy musisz zgłosić do Urzędu Skarbowego każdą darowiznę, której wartość przekracza 9637 zł, nie musisz przejmować się dodatkowymi formalnościami i możesz cieszyć się z hojności swojego darczyńcy. Pamiętaj też, że darowizna to nie tylko pieniądze, ale też powierzone Ci na własność mienie, takie jak drogie sprzęty, nieruchomości czy auto.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. Należy mieć to na uwadze zapoznając się z treścią.